Vad gör kommunen?

 Sigtuna kommunhus. Foto: Jeanette Sundin

Kommunen arbetar på flera fronter för att minska utsläppen av fossila växthusgaser från den egna verksamheten, och för att underlätta för kommunens invånare och företag att göra detsamma.

Kommunal verksamhet

De dominerande utsläppen av växthusgaser för kommunens verksamheter kommer från transporter och från energianvändningen i våra lokaler. Dessa är därför prioriterade för åtgärder. Målet är att använda mindre energi och att den energi vi utnyttjar ska komma från energislag som inte bidrar till den förstärkta växthuseffekten.

Invånarnas utsläpp

Kommunen spelar en viktig roll för att underlätta för invånare och företag att minska sin påverkan på klimatet. Kommunen arbetar t.ex. för att förbättra för cyklister och samarbetar med andra aktörer kring frågor om kollektivtrafik och förnybara energikällor. Hur man planerar samhället och nya bostadsområden har t.ex. stor betydelse för människors klimatpåverkan i vardagen.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation