Minska uppvärmningskostnaderna

  • Sänk inomhustemperaturen. En grads sänkning sparar 5 % av energiåtgången och växthusgasutsläppen.
  • Isolera ditt hus och börja på vinden! Läs mer på energirådgivningens hemsida.
  • Välj högisolerande fönster - på så vis får du både bättre inomhusklimat och bättre ljuddämpning.
  • Komplettera el-uppvärmning med värmepump eller kamin. Välj en miljömärkt kamin så att eldningen inte orsakar utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen. En luftvärmepump som komplement till elvärme kan minska koldioxidutsläppen med 30-50 %. Eller...
  • ... konvertera från direktel till vattenburen värme. Då kan du värma huset med fjärrvärme, värmepump, pellets eller solvärme och helt eliminera utsläppen av fossila växthusgaser!

Genom att sänka inomhustemperaturen med 1° kan man i ett genomsnittligt småhus spara 700 kr om året.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan