Värmepumpar

Värmepumpar fungerar som ett kylskåp, fast tvärtom. Värmepumpen tar värme från berget, jorden, luften eller vattnet och överför den till huset.

Miljöpåverkan

Värmepumpar har en positiv miljöeffekt eftersom de minskar energiförbrukningen och kan bidra till utfasningen av icke förnybara energikällor som ex. olja.

Men värmepumpar innebär också en viss risk, ex. för läckage av kemikalier och föroreningar av grundvattnet. 

Tillstånd eller anmälan?

För installation av en värmepumpanläggning som tar värme från berg, mark, yt-vatten eller grundvatten krävs ett tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Länk till vår e-tjänst och ansökningsblanketter finns till höger på sidan. Har värmepumpen en effekt på 10 MW eller mer så behöver även en anmälan om miljöverksamhet göras. Anmälan behöver göras till miljö- och hälsoskyddskontoret och tillstånd behöver sökas innan arbetet med installationen kan påbörjas.

Luftvärmepump

För luftvärmepumpar finns inte något generellt krav på anmälan eller tillstånd. En luftvärmepump som innehåller en köldmediemängd över 10 kg eller som har 5 ton eller mer koldioxidekvivalenter (CO2e) ska anmälas som köldmedieanläggning och en årlig kontrollrapport lämnas till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Tänk på att placeringen av värmepumpen måste anpassas så att störande buller inte uppkommer för närboende.

Värmepump i skyddsområde för vattentäkt

För jord- och bergvärmepumpsanläggning i skyddsområde för vattentäkt gäller särskilda regler, kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret för mer information.

Övriga värmepumpsanläggningar

För övriga värmepumpanläggningar gäller följande för angiven uttagen eller tillförd effekt:

Anläggningens storlek
Åtgärd
10 MW eller mindre Ansökan om tillstånd hos miljö- och hälsoskyddskontoret
Mer än 10 MW Anmälan enligt miljöbalken till miljö- och hälsoskyddskontoret

 

Blanketter

Du kan ansöka om bergvärme genom vår blankett. Se länk till höger.

Taxor och avgifter

Miljö- och hälsoskyddskontoret tar för närvarande ut en avgift på 3300 kr (3 timmars handläggning) för tillståndsansökan och anmälningar. Läs mer om taxor under relaterad information till höger.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar