Höns

Om du vill ha höns och bor i ett detaljplanelagt område eller ett område med områdesbestämmelser måste du söka tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Ansökan om hönshållning

I ansökan ska hönshusets och rastgårdens utformning och placering på tomten beskrivas. Om du inte själv äger fastigheten ska fastighetsägaren tillfrågas.

För handläggningen av ansökan utgår en avgift enligt kommunens taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område. Avgiften för hönshållning motsvarar för närvarande två timmars handläggning.

Tala med grannarna

Även om du har fått tillstånd att ha höns kan ytterligare krav komma att ställas om hönsen orsakar klagomål från dina grannar. Det kan därför vara bra att prata med grannarna innan du skaffar hönsen – det förebygger senare klagomål och irritation.

Om vi bedömer att grannars klagomål är berättigade är det du som hönsägare som får betala kommunens handläggning av ärendet.

Tips för dig som vill hålla höns i trädgård

Vare sig du bor inom eller utanför detaljplanelagt område är det bra att tänka på:

  • Att fodret ska förvaras så att det inte drar till sig råttor och andra skadedjur.
  • Att tuppar som gal under tidiga morgnar kan upplevas som störande.
  • Att lukten av hönsgödsel kan upplevas som störande.
  • Att hönsen inte ska sprätta i grannarnas trädgårdar utan grannarnas tillåtelse.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Relaterade dokument

Relaterade länkar

Relaterade länkar