Järnvägsbuller

Genom Sigtuna kommun passerar varje dag 450 tåg på ostkustbanan och Arlandabanan.

Enligt riksdagsbeslut arbetar Trafikverket långsiktigt enligt en åtgärdsplan för att minska bullerstörningarna från järnvägar. De mest bullerutsatta bostäderna åtgärdas först. Mer information om Trafikverkets bullerskyddsarbete finns på deras hemsida.

Jag är störd av tågbuller, vad gör jag?

Det är verksamhetsutövaren som har ansvar för att minska störningarna från sin verksamhet. Den som är störd av buller från tågtrafik tar i första hand kontakt med Trafikverket, telefonnummer 0771-921 921.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn över tågbuller

Om den som är störd inte får gehör för sina synpunkter vid kontakt med Trafikverket, kan frågan överlämnas till miljö- och hälsoskyddskontoret. Kontoret kontaktar verksamhetsutövaren. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan t.ex. fatta beslut om utredning eller begära att bullerskyddsåtgärder ska vidtas. Nämnden kan även göra den bedömningen att det är orimligt att kräva skyddsåtgärder mot störningen. Nämndens beslut kan överklagas hos länsstyrelsen i Stockholms län.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar