Bullermätning

Hur mycket bullrar flygplanen över Sigtuna kommun? Sigtuna kommun genomförde bullermätningar i Rosersberg från april 2012 till sista december 2015. Bullermätaren mätte hur mycket och hur länge det bullrar, när flygplanen på väg till och från Arlanda passerade över platsen. Resultaten från mätningarna är sammanställda kvartalsvis.

Med Arlanda inom våra kommungränser är buller självklart en stor och viktig fråga för vår miljö i Sigtuna kommun. Ett syfte med mätningarna var att undersöka hur uppmätta värden för flygbuller stämmer med beräknade värden. Mätstationen var placerad under inflygningarna i Rosersberg. Resultatet från mätningarna presenteras som rapporter. Rapporterna har kvartalsvis sammanställningar av det uppmätta flygbullret och förklarar de mest bullrande överflygningarna.

Rapporterna hittar du för nedladdning till höger.

Du kan också läsa mer om buller och om hur det mäts här.

Har du frågor?

Om bullermätaren, miljötillstånd och gränsvärden för buller ska du kontakta kontakta Patrik Kujansivu på miljö- och hälsoskyddskontoret, telefon 08-591 262 27.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation