Strandbad

 

Steningebadet

Steningebadet ligger vid Mälaren intill Steninge slott. På området finns bryggor, en stranddusch och toalett.

På detta bad finns är en del av området reseverat för besökare med hund. Detta område ligger tydligt avgränsat från den del av badet där hundar ej får vara. På den för hundar reserverade delen finns en brygga och möjlighet till strandbad likaså.

Hundägare som besöker badet ombeds ha god uppsikt över sina hundar. I övrigt gäller samma regler som på övriga bad och parker gällande kopplingstvång och i övrigt förekommande behov som att plocka upp efter sin hund m.m.

Karta

 

Sjudargårdsbadet

Badet ligger vid Mälaren väster om centrala Sigtuna.
Vid badet finns bryggor, toaletter, dusch samt servering under badsäsongen.

 

Karta

 

Rosersbergsbadet

Badet ligger vid Mälaren i Rosersberg.

Vid badet finns bryggor och en kemtoalett.

Karta

 

Munkholmsbadet

Litet bad längst ut på Munkholmen. Begränsat med parkeringsplatser.

Karta 

Trivselregler

  • För allas trevnad är hundar, hästar eller andra djur ej  tillåtna inom badplatsområdet . På Steningebadet finns dock en avgränsad del där hundar och hästar är välkomna.
  • Cyklar, mopeder och andra fordon får ej framföras eller parkeras inom badplatsområdet.
  • Fiske från brygga eller strand är inte tillåtet.
  • Grillning är endast tillåtet vid de fasta grillarna.
  • Tänk på att alla ska trivas på badet. Musik på hög volym eller annat som kan upplevas som störande ska inte förekomma. Tänk efter och fråga gärna din omgivning om du är tveksam.
  • Glas och porslin är tillåtet att använda, men tänk dig för!!! Krossat glas plockar vi upp ofta och mycket, men de minsta skärvorna blir kvar och ibland ser vi inte allt glas. Det innebär att risken för skadade fötter är stor. Var försiktig med ert användande av glas. Tack för visad hänsyn!
  • För att minimera skaderisken är det dykförbud från bryggorna. Badet rensas från skräp och större skaderisker minst en gång per år inför badsäsongen. Fritidsvaktmästarna gör regelbundet en visuell kontroll kring bryggorna. Upptäcker ni ändå att det finns några hinder eller skaderisker (utöver musslor som finns i stort antal på och kring botten) är vi mycket tacksamma om vi får information om det så snart som möjligt.

 

Algblomning

Under senare delen av sommaren förekommer det ofta algblomning längs med kuster och i sjöar.

När växtplankton förekommer i stora mängder kallar vi det algblomning. Algblomningen är ett naturligt fenomen och hör till algernas normala livscykel. Vattnet grumlas, ändrar färg och algerna bildar ett lager på vattenytan. Lagrets tjocklek varierar beroende på hur kraftigt algerna blommar. För att massförekomster av alger ska kunna uppstå krävs det att tillgången på näring (ex. fosfor och kväve) och ljus är god. Andra faktorer som har betydelse är vattnets temperatur, skiktning samt vind - och strömförhållanden.

Tidigare provtagningar visar att det algblommande vattnet vid strandbaden i Sigtuna kommun domineras av en s.k. cyanobakterie.

Mängden alger vid stranden kan snabbt ändras, beroende på vindriktning och vindstyrka. Vi rekommenderar att man inte badar om det förekommer tydliga ansamlingar av alger i vattnet. Även om det vid provtagningarna har visat sig vara små mängder cyanobakterier, kan det vara olämpligt att bada eller låta djur dricka vattnet om det är grönt eller grumligt.

 

Mer information om algblomning på Naturvårdsverkets hemsida, se mer via Naturvårdsverket

Kommunen kontrollerar vattnet

Badplatserna omfattas av EU:s föreskrifter och under sommaren tas prover för att kontrollera vattenkvaliten. Provtagningen innebär att man bedömer flera parametrar, bland annat bakterier. Resultaten rapporteras till Bryssel och ingår i en årlig sammanfattning från EU-kommissionen beträffande badvattenkvaliten i Europa.

Provtagning vid Steningebadet, Sjudargårdsbadet, Munkholmsbadet och Rosersbergsbadet sker var fjärde vecka under sommaren. Proven tas i början av veckan och samtidigt mäts temperaturen. Analysen tar ungefär två veckor och resultaten publiceras så snart de är klara.  

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Relaterade dokument