För dig som publik

1) Toaletter: Tillgänglighetsanpassade toaletter finns på  alla 3 våningar.

2) Barnvagnar: Får inte av utrymningsskäl tas med in i salongen. Du kan parkera din barnvagn i garderoben.

3) Garderob: Bevakad avgiftsbelagd garderob finns vid de flesta större föreställningar. Garderoben sköts vanligtvis av ungdomar som driver UF-företag (Ung företagsamhet). Vid övriga evenemang kan man hänga kläder i garderoben på eget ansvar.

4) Hörsslinga: I salongen finns en heltäckande hörslinga. Den är kopplad till den befintliga ljudanläggningen. Det innebär att om föreställningen är helt akustisk och inga mikrofoner används hörs inget i hörslingan.
När gästande ensembler kommer till Kulturum och har egen ljudanläggning med sig gäller samma sak. Vid problem eller osäkerhet om funktion fråga tjänstgörande personal.

5) Parkering: Det  finns gott om gratis parkeringar i anslutning till teatern. På södra sidan av huset finns ca 100 platser. På hälften av dessa krävs p-tillstånd på dagtid fram till kl.16.30, övrig tid är det fritt. På norra sida, mot sportfältet, finns ett stort antal fria p-platser alla tider och dagar. Framför huset finns ett minder antal p-platser som kräver p-tillstånd vardagar fram till kl.16.30. Parkering på andra platser eller utanför p-ruta medför kontrollavgift. Gångavståndet från de bägge parkeringarna till huvudentrén är ungefär detsamma. Handikapparkering finns i direkt anslutning till huvudentrén.

6) Synpunkter: Om du har synpunkter om lokalen, service eller evenemang kan du kontakta personal i teatern. Eller använda kommunens system för hantering av synpunkter.
http://www.sigtuna.se/sv/Politik--Demokrati/Hur-kan-jag-paverka/synpunkt/
Du kan även fylla i din synpunkt på pappersformulär och skicka till kommunen.
http://www.sigtuna.se/PageFiles/5536/Synpunktsblankett.pdf

7) Biljetter: säljs vanligtvis via Nortic biljettsystem, när kommunen och vissa föreningar är arrangörer i Kulturum. Biljetter kan även köpas kontant på Märsta bibliotek .  Andra arrangörer som hyr teatern kan sälja biljetter genom andra system och på andra ställen.

8) Biljettkassan: Vid teatern öppnar normalt 1 tim före föreställning. Biljetter kan köpas kontant eller med Swish.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan