För dig som publik

Toaletter

Tillgänglighetsanpassade toaletter finns på  alla 3 våningar.

Barnvagnar 

Får inte av utrymningsskäl tas med in i salongen. Du kan parkera din barnvagn i garderoben.

Garderob

Bevakad avgiftsbelagd garderob finns vid de flesta större föreställningar. Garderoben sköts vanligtvis av ungdomar som driver UF-företag (Ung företagsamhet). Vid övriga evenemang kan man hänga kläder i garderoben på eget ansvar.

Hörsslinga 

I salongen finns en heltäckande hörslinga. Den är kopplad till den befintliga ljudanläggningen. Det innebär att om föreställningen är helt akustisk och inga mikrofoner används hörs inget i hörslingan.
När gästande ensembler kommer till Kulturum och har egen ljudanläggning med sig gäller samma sak. Vid problem eller osäkerhet om funktion fråga tjänstgörande personal.

Parkering 

Det  finns gott om gratis parkeringar i anslutning till teatern. På södra sidan av huset finns ca 100 platser. På hälften av dessa krävs p-tillstånd på dagtid fram till kl.16.30, övrig tid är det fritt. På norra sida, mot sportfältet, finns ett stort antal fria p-platser alla tider och dagar. Framför huset finns ett minder antal p-platser som kräver p-tillstånd vardagar fram till kl.16.30. Parkering på andra platser eller utanför p-ruta medför kontrollavgift. Gångavståndet från de bägge parkeringarna till huvudentrén är ungefär detsamma. Handikapparkering finns i direkt anslutning till huvudentrén.

Synpunkter 

Om du har synpunkter om lokalen, service eller evenemang kan du kontakta personal i teatern. Eller använda kommunens system för hantering av synpunkter.
http://www.sigtuna.se/sv/Politik--Demokrati/Hur-kan-jag-paverka/synpunkt/
Du kan även fylla i din synpunkt på pappersformulär och skicka till kommunen.
http://www.sigtuna.se/PageFiles/5536/Synpunktsblankett.pdf

Biljetter 

Säljs vanligtvis via Nortic biljettsystem, när kommunen och vissa föreningar är arrangörer i Kulturum. Biljetter kan även köpas kontant på Märsta bibliotek .  Andra arrangörer som hyr teatern kan sälja biljetter genom Swish.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan