Regler för att delta i Ung i Sigtuna – Fritidsgårdarna i Sigtuna kommuns verksamheter

1. När jag är på fritidsgården så hälsar jag på personalen och är trevlig mot de andra besökarna.

2. På fritidsgården är alla lika mycket värda oavsett religion, kön, kultur och sexuell läggning.

3. Med mitt medlemskort får jag låna saker och delta i olika aktiviteter. Jag får också vara med och påverka, skapa och utveckla aktiviteter på fritidsgården.

4. Vi vill inte att ungdomar ska röka, vi vill ha rökfritt! Mina vårdnadshavare måste därför kontakta personalen om jag får röka för dem. Telefon nr till fritidsgården 08-591 267 15.

5. Jag vet att droger och alkohol är förbjudet i alla fritidsgårdarnas lokaler, samt i caféet som ligger ansluten till Ungdomens hus. Personalen får göra alkoholtest på mig vid misstanke, och om jag skulle vara påverkad kontaktas hemmet och polis.

6. Jag vet att all form av våld, stöld eller skadegörelse direkt anmäls till hemmet och polis.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan