Den öppna graffitiväggen

 

Den öppna väggen fick tillstånd att sättas upp utanför Ungdomens Hus/Forum hösten 2008 på grund av ett ungdomsintiativ. Väggen är till för alla. För att skapa målningar på en stor yta, detta är en stor del utav konstformen Graffiti.

Väggen besöks flitligt, främst perioden mars - november,  där man ibland får stå i kö för att måla. Det finns underhållningsregler vid väggen för att det ska vara trivsamt för alla.

Vi har permanent bygglov för graffitiväggen!

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Om lagliga graffitiväggar och vart du hittar mer information:

Om lagliga graffitiväggar och vart du hittar mer information: