Ansgarsvallen

Besöksadress: John Åkerlundsväg 10 A, Sigtuna 

Observera de trafik- och parkeringsbestämmelser som gäller vid besök till Prästängshallen och Ansgarsvallen. Den tidigare parkeringen vid förlängningen av Prästängsvägen – norra delen av området - är numera en del av Ansgarsvallens sportfält.
Det är stoppförbud på Prästängsvägen, all fordonstrafik in till området ska ske via John Åkerlundsväg som är anpassad för av- och pålastning samt parkering.

 Här i anslutning till Prästängshallen - där omklädningsrum till uteidrotten finns belägna - finns fyra fotbollsplaner.

- En 11-manna och en sjumanna konstgräsplan, båda med belysning.

- Två 11-manna naturgräs med belysning och den ena planen med läktare.

Båda naturgräsplanerna är byggda med konstbevattning och med sikte på lång och hållbar användning. Rätt uppbyggnad med dränering och rätt materialval ger här kommunens fotbollsföreningar en mycket god möjlighet till att fortsätta utvecklas. Konstgräsplanerna hålls vinteröppna i den utsräckning det är möjligt samt beroende på bokningsläge.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation