Sigtuna kommun som fristad

Sedan början av 1990-talet har städer runt om i världen tagit initiativ till att under en viss tid bjuda in en författare eller journalist som inte har möjlighet att fritt verka i sitt yrke i hemlandet.

Som fristad erbjuder staden ett stipendium, boende och stöd till en författare som är i behov av att komma i säkerhet. En viktig uppgift för fristaden är att ge författare möjlighet till arbetsro, kollegial och social gemenskap, översättningsmöjligheter och självständigt arbete fritt från påtryckningar och trakasserier. Fristadsarbetet, i ett större perspektiv, handlar att säkra yttrandefriheten och allas rätt att få sina synpunkter framförda i offentliga sammanhang.

 

Sigtuna en av sex fristäder

 

Sammantaget finns det ett 40-tal fristäder runt om i världen som är anslutna till nätverket ICORN – International Cities of Refuge Network. Sigtuna är i dagsläget en av Sveriges sex fristäder, de övriga är Stockholm, Malmö, Göteborg, Uppsala och Växjö.

Sigtuna kommun beslutade i september 2012 att ansluta sig till det internationella nätverket ICORN - International Cities of Refuge Network, som arbetar med att hitta fristäder åt förföljda författare. Detta sker i samverkan med Internationella Pen, som gör bedömningen av vilka författare som är i behov av skydd. I Sigtuna kommun kommer i arbetet med mottagandet och författarens deltagande i det lokala kulturlivet ske i samverkan med Sigtunastiftelsen.

 

Vem får bli fristadsförfattare?


Vilken författare som helst, i vilket land som helst, som i sitt hemland är utsatt för hot eller förföljelse på grund av att han eller hon uttrycker sina åsikter genom sitt professionella konstnärliga arbete har möjlighet att ansöka om att bli fristadsförfattare genom den internationella organisationen ICORN – International Cities of Refuge Network. ICORN samarbetar med PEN International, vars underorganisation Writers in Prison Committe (WiPC) genom sina internationella nätverk gör en kontroll av den sökandes bakgrund och skyddsbehov. Om ansökan godtas går den sökande vidare och blir ICORN-kandidat. När det finns en plats tillgänglig kan denna erbjudas till de som godkänts som sökande fristadsförfattare. Staden har själv möjlighet att välja vem det blir utifrån de kandidater som föreslås av ICORN. Författaren själv har också möjlighet att avböja erbjudandet om han eller hon inte finner staden lämplig som hemvist.

 

Vistelsen - ett stipendium


Vistelsen som fristadsförfattare är en form av stipendium som sträcker sig upp till två år. Att den problematiska situationen kvarstår i författarens hemland efter denna tid är inte ovanligt. De lösningar som fristäder har valt i Sverige vid de tillfällen när personen inte har haft möjlighet att återvända är flera. Några har sökt och fått asyl i Sverige, andra har slussats vidare till en ny fristad. I juni 2011 tog Migrationsverket ett rättsligt ställningstagande som innebär att fristadsförfattare kan söka permanent uppehållstillstånd som fria yrkesutövare.

Vissa författare har ingen möjlighet att verka fritt utan lever med skyddad identitet, andra har levt öppet och deltagit aktivt i den offentliga debatten.

 

Källa: Statens kulturråd/Fristadshandboken

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Läs mer: