Trygg idrott för alla

Trygg idrott för alla

Trygg idrott för alla! 

I satsningen "Trygg idrott för alla - High five" samarbetar Sigtuna kommun med SISU Idrottsutbildarna och Rädda Barnen och bjuder in alla idrottsföreningar till en utbildning där vi på ett enkelt och inspirerande sätt lär oss att arbeta mot mobbning, kränkningar och diskriminering i den egna föreningen. Genom utvärderingar vet vi att samarbete för en trygg idrott ökat tryggheten, glädjen, engagemanget och stoltheten inom den egna idrottsföreningen!

För att  föreningar som har barn- och ungdomsverksamhet ska kunna söka Årligt verksamhetsbidrag från kommunen behöver föreningen redovisa skriftliga riktlinjer för att motverka droger  -  ANDT (Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak) samt handlingsplaner för att motverka mobbing, trakasserier, rasism, kränkande behandling och främja rent spel. Om ni som förening inte har dessa policys och riktliner, eller behöver revidera era gamla, uppmanar vi er att delta i satsningen "Trygg idrott för alla". Där får ni också kunskap och verktyg för att sedan arbeta systematiskt i den dagliga verksamheten med att förankra och levandehålla policys och riktlinjer.

Utbildningen genomförs vid fyra träffar och startar 20 november 2018. För mer info om "Trygg idrott för alla - High Five", klicka på länken till höger. Anmäl din förening senast 1 november till foreningsliv@sigtuna.se 

En ny omgång av utbildningen planeras hösten 2019. Det går också bra att kontakta Föreningskonsulent Monica Fries för ytterligare information. monica.fries@sigtuna.se
08-591 26824

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Relaterade dokument