Tillstånd

Använda offentlig plats - ansök om tillstånd

Ni behöver ansöka om polistillstånd när Ni vill använda en offentlig plats och anordna ett arrangemang, idrottscup eller liknande. Nästan alla ytor utomhus är offentlig plats samt även om ni hyr en sporthall eller liknande. Länk till polisens ansökningsblankett, se nedan.

Polisen tar ut en avgift för att behandla Er ansökan. När Er ansökan kommit in kommer en inbetalningsanmodan i retur till Er som Ni behöver betala för att de skall påbörja behandlingen. Polisen kommer sända er ansökan vidare till berörda som brandkårsmyndigheten, kommunen och eventuellt fler. Ansök så tidigt Ni kan och skicka med en kartskiss där Ni markerar den plats Ni vill använda och hur stort utrymme Ni behöver. Tält och andra tillfälliga uppföranden är bra om de kan skissas ut. 

Ansökan om tillstånd ordningslagen>>>

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan