Nära 200 personer i arbete med Jobblyftet

Jobblyftet är en satsning som ger invånare jobb och förbättrar kvaliteten på företag och i kommunen. Sedan projektet startade i januari 2014 har 197 invånare med försörjningsstöd fått ettåriga jobb inom offentlig sektor, den sociala ekonomin och i näringslivet.


Jobblyftet har fokus på unga och på föräldrar som har stått långt ifrån arbetsmarknaden, och satsningen har lett till att 158 barn i dag ser sina föräldrar gå till ett arbete. Flera personer som fått anställning genom Jobblyftet beskriver att de förutom bättre ekonomi känt större stolthet, fått bättre hälsa och yrkeskunnande.

Jobb i stället för bidrag

Jobblyftet fick sitt namn genom att projektet både ger jobb och lyfter verksamheter. Jobblyftarna stärker organisationer. De blir en resurs som gör företag och kommun bättre.

Näringsliv, arbetsförmedling, föreningar och kommunen samarbetar i Jobblyftet för att ge arbetslösa en anställning som passar alla parter. Av de 197 som har fått jobb har 53 invånare fått det i näringslivet och de övriga inom kommun och ideella organisationer. Anställningen är på ett år.

Validering som verktyg

I Jobblyftet synliggörs de anställdas kompetens genom validering. Kompetenserna dokumenteras enligt en kvalitetssäkrad metod som har tagits fram i samarbete med näringslivet. De anställda får ett kompetensbevis som stärker deras framtida konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Hela samhället vinner

Samtidigt som personerna har fått jobb har kommunens kostnader för försörjningsstöd minskat. Deltagarna har rätt att till olika former av statliga lönesubventioner vilket innebär ytterligare sänkta kostnader för kommunen. Under 2014 låg besparingen för Sigtuna kommun på ungefär 8 miljoner kronor.

Jobblyftet är en utveckling av Sigtunamodellen, som startade med Resursjobben 2012. Då var Sigtuna en av de första kommuner som gav samtliga arbetslösa försörjningsstödstagare riktiga jobb under ett år i stället för bidrag. Nu tar Jobblyftet Sigtunamodellen flera steg vidare genom att inkludera personer med arbetshinder och genom att matcha till arbete inom både näringslivet, kommunen och den sociala ekonomin.

En samhällsekonomisk utvärdering ett år efter det första genomförandet 2012 visar att den totala lönsamheten för samhället var 20,7 miljoner kronor och 15,7 miljoner kronor för kommunen. Hela samhället vinner när invånarna blir självförsörjande!

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Möt tre jobblyftare!