Skicka E-post

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas iTill: Gunilla Bränn
Ämne:
Meddelande (max 500 tkn) Tecken kvar:
Ditt namn:
Adress:
Postadress:
Telefonnummer:
E-postadress:
Inkludera fil
<P>För att kunna få svar på ditt mail måste du ange en e-postadress. Du får då också en kopia av meddelandet.</P>
   
   

Allmän handling

I princip all post från Sigtuna kommun blir allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedia har rätt att begära att få ta del av innehållet.

--------------------------------------------------------

Följande information lämnas med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR).

I och med att du skickar e-post, beställer informationsmaterial och/eller lämnar en synpunkt eller en fråga via vårt besöksformulär lagras dina personuppgifter i syfte att Sigtuna kommun ska kunna nå dig när vi svarar på frågor och/eller postar informationsmaterial till dig.

Enligt dataskyddsförordningen får ingen registrering ske utan personens medgivande. Genom att du klickar på ”Sänd” i formuläret godkänner du att Sigtuna kommun lagrar dina uppgifter. Kommunen är skyldig att på din begäran rätta, blockera och utplåna uppgifter.

Sigtuna kommun (varje nämnd i sig) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom kommunen.

På Sigtuna kommun arbetar ett dataskyddsombud vars övergripande och viktigaste uppgift är att övervaka, men också rådgiva, så att Sigtuna kommun följer Dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet når du via kommunens växel: 08-591 260 00.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan