Tyck till om utvecklingen av Sigtuna hamnplan

Sigtuna kommun planerar för en utveckling av hamnplanen i Sigtuna stad. Vi vill nu ta del av dina idéer och önskemål kring hur platsen kan användas i framtiden. Ta chansen att vara med och påverka genom att fylla i enkäten längre ner på sidan.

Vad tillåter detaljplanen?

För området finns en detaljplan. En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som reglerar hur marken får användas och bebyggas.
Detaljplanen för hamnplan Sigtuna möjliggör för en byggnad i två våningar med fasad i trä och glas. Byggnaden ska huvudsakligen innehålla kulturell verksamhet, samlingslokal, restaurang och/eller servicefunktion för båtgäster. Även andra centrumfunktioner såsom handel är möjlig.

Detaljplanen möjliggör också för ett torg med parkering i norr. Torget ska till största del vara av hårdgjord yta (exempelvis asfalt, plattor och grus, inte gräs), men det kan även finnas vegetation här.Torgfunktioner kan exempelvis vara torghandel,musik, teater och parkering.
Se detaljplanen i sin helhet via länken nedan:
https://karta.sigtuna.se/dokument/dp/DPL_C174.pdf

Fyll i enkäten senast 14 september

Nu vill vi veta vad du tycker byggnaden på hamnplanen ska innehålla, samt torgets funktion och utformning. Fyll i enkäten nedan. Senast den 14 september behöver vi ditt svar.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i

 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan