Enskilt avlopp

Fastigheter som inte är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet behöver ordna med avlopp själva. För att inrätta ett enskilt avlopp, eller för att åtgärda ett befintligt, behövs tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Enskilt avlopp

För att anlägga enskilt avlopp behöver man få ett tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Handläggningsprocessen innebär både platsbesök och samråd med berörda grannar. På grund av hög belastning är ansökningstiden för närvarande längre än vanligt.

Aktuell kötid (från det att ansökan har kommit in och innehåller relevanta handlingar tills handläggningen påbörjas): ca 4 – 5 månader. 

Därefter handläggningstid ca 2-3 veckor, om ansökan är komplett.

Vi rekommenderar därför att lämna in ansökan i god tid. Läs mer om ansökan om tillstånd här.

Avloppsinventering i Sigtuna kommun

Avloppsvatten som inte är tillräckligt renat utgör stor risk för närliggande dricksvattentäkter. Det är även en av de största orsakerna till övergödning av sjöar och vattendrag. År 2001 togs därför ett politiskt beslut om att inventera samtliga enskilda avlopp i hela Sigtuna kommun. Läs mer om avloppstillsynen här.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Enskilt avlopp i Sigtuna kommun

Mer information om enskilt avlopp