Radon

Höga halter av radon kan förekomma naturligt i grundvatten. Radon är en gas som kan avgå från vattnet, exempelvis när du duschar, och därmed bidra till förhöjda halter i inomhusmiljön.

Förekomst och exponering

I Sigtuna kommun har ungefär var tionde brunn halter av radon i dricksvatten som överstiger riktvärdet på 1000 Bequerel (Bq) per liter vatten. Det stämmer relativt väl överens med motsvarande andel för hela landet.

Hälsoeffekter

Radon i vatten avgår som radongas till luften. Det innebär att den som har 1000 Bq per liter vatten får ett tillägg på ca 100 Bq till sin inomhusluft. Enklaste sättet att minska radonhalten i luften är genom att vädra.

Riskerna med att dricka radonhaltigt vatten är relativt små. Radon som man dricker tas upp i magsäcken och transporteras ut i kroppen och den största delen andas man ut inom en timme. Det som stannar kvar återfinns framförallt i fettvävnad.

Radon ökar risken för lungcancer. Risker för hälsoeffekter är större vid inandning av radonhaltig luft, t.ex. vid duschning, och framförallt för rökare.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Relaterade dokument