Dricksvattenkvalitet i Sigtuna kommun

År 2009 studerade Sigtuna kommun, i samarbete med Sveriges geologiska undersökning (SGU), kvaliteten på dricksvatten från enskilda bergborrade brunnar. Fokus låg på kemiska ämnen, t.ex. olika metaller och gasen radon.

Uran, arsenik och radon

Arsenik och radon är de två ämnen som oftast orsakar otjänligt dricksvatten från bergborrade brunnar i kommunen. Rapporten visade att 23 procent av de brunnar där man analyserade både arsenik och radon hade otjänligt dricksvatten. Även halten av uran i Sigtuna kommun översteg rekommenderade värden till en mycket högre grad än riksgenomsnittet.

Tjänligt eller otjänligt vatten

I Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning finns riktvärden för när ett dricksvatten anses vara tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.

Hur hantera otjänligt vatten?

Miljö- och hälsoskyddskontoret rekommenderar dig att inte använda vattnet till dryck eller matlagning om det visar halter över tjänlighetsnivån för radon, arsenik eller uran. Däremot går det bra att använda vattnet till annat arbete i hemmet, som t.ex. städning eller tvätt.

Om dina halter för uran visar tjänligt med anmärkning, eller om halterna för arsenik och radon ligger över otjänlighetsvärdet, bör du som brunnsägare undersöka om du kan få vatten från annat håll. Du kan även installera rening av vattnet.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Relaterade dokument

Relaterade länkar