Anlägga och sköta brunn

Det behövs inget tillstånd för att gräva eller borra efter vatten på egen fastighet. Man behöver heller inte anmäla detta till kommunen. Brunnsägaren är dock ansvarig både för vattenkvaliteten i sin egen brunn samt hur den påverkar grannarnas brunn och vattenkvalitet.

Brunnens placering

Tänk på att inte anlägga brunn för nära borrhål för bergvärme, eller nära andra brunnar eller avloppsanläggningar. Det är särskilt viktigt för vattenkvaliteten att inte placera brunnen nedströms en avloppsanläggning.

Mer information

Ansvaret för vattenfrågor är uppdelat på ett antal centrala myndigheter. Livsmedelsverket har ansvar för normgivning och tillsynsvägledning i frågor om dricksvatten från enskilda vattentäkter och mindre anläggningar. Detsamma gäller för vatten som används till hushållsgöromål som disk, dusch, tvätt och rengöring.

Socialstyrelsen har tillsammans med Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) tagit fram material som kan vara bra att läsa igenom för dig som har egen brunn. Dessa skrifter kan även beställas som broschyrer på Socialstyrelsens hemsida, se länk under relaterad information.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar