Uteserveringar

En uteservering på offentlig plats kräver alltid polistillstånd och regleras enligt ordningslagen. Ansökan lämnar du till Polisen i Stockholms län. Till ansökan hos polisen. Skicka med en ritning på uteserveringen där storlek på uteserveringen framgår.

Polisen skickar ansökan till kommunen för yttrande. Lämna in din ansökan senast två månader innan du vill att ditt tillstånd ska börja gälla. Tillstånd ges för en säsong i taget (april-oktober).

Du kan behöva söka fler tillstånd

Serveringstillstånd

Tänk på att du måste ha serveringstillstånd för att få servera starköl, vin eller spritdrycker på din uteservering, det för ordinarie verksamhet räcker inte.

Gasolvärmare

Om du vill ha gasolvärmare på totalt mer än 60 liter på din uteservering måste du ha ett särskilt tillstånd. Det ansöker du om hos Brandkåren Attunda. Till ansökan hos Brandkåren Attunda.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation