Skolloppisar

Skolloppisar  ansök direkt via e-post

Skolloppisar är tillfälliga försäljningsplatser för skolklasser samt barn- och ungdomsföreningar.

OBS! Ansökan måste göras via e-post,senast 4 veckor innan loppisen, av myndig person som erhållit skolklassens/föreningens mandat. Det är inte tillåtet att ha en skolloppis på kommunal mark utan kommunens tillstånd.

Den namngivna personen som får medgivandet från kommunen är ansvarig anordnare och svarar för ordning, säkerhet och skötsel på försäljningsplatsen.

OBS! Det ingår inte bord, regnskydd eller el i upplåtelsen.

Ansökan

Ansökan görs via e-post till markupplatelse@sigtuna.se

Ansökan ska innehålla uppgifter om

 1. Sökande klass/förening
 2. Namn på skolan/föreningen
 3. Namn, adress, telefonnr/mobiltelefonnr till ansvarig anordnare
 4. Försäljningsplats
 5. Datum
 6. Tid

Medgivande alternativt avslag skickas till e-postadressen från vilken ansökan kommer ifrån.

Platser*

 • Vid anslagstavlan, Stora gatan, Sigtuna
 • Utanför ICAs lokaler, Stora gatan, Sigtuna
 • Vid telefonkiosken, Lilla torget, Sigtuna,
 • Torgplats, Stora torget, Sigtuna (endast när torgplatserna inte är uthyrda)
 • Torgplats, Sätuna torg, Märsta (endast när torgplatserna inte är uthyrda)
 • Torgplats, Valsta utetorg, Märsta (endast när torgplatserna inte är uthyrda)

*önskemål om annan plats på kommunal mark kan lämnas vid ansökan.

Kostnad

Ingen avgift.

Tider

Endast en försäljningsplats per skolklass/förening kan bokas. Ny plats kan sökas när tidigare beviljad plats har nyttjats.

Villkor för upplåtelse

Medgivandet är alltid förenat med följande villkor

 • Ansvarig anordnare är ersättningsskyldig enligt skadeståndslagen för skador som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållas på kommunens mark och anläggningar samt för skador som kan drabba tredje man.
 • Den upplåtna platsen ska hållas i städat och ordnat skick under den tid upplåtelsen medgivits.
 • Senast 30 minuter efter upplåtelsetidens slut ska sopor och avfall samlas ihop genom er försorg samt ska platsen återställas till, av kommunen, godkänt skick. Kommunala papperskorgar får inte användas.
 • Om kommunen bedömer en extra städning behövs på grund av upplåtelsen kommer det att debiteras ansvarig samordnare.
 • Sökanden svarar också själv för att gällande föreskrifter/tillstånd från myndigheter, t ex miljö- och hälsoskyddsnämnden, uppfylls.
 • Ansvarig samordnare ska finnas på plats personligen eller per telefon vid försäljning.
 • I övrigt gäller för upplåtelsen föreskrifterna i allmänna ordningslagen och i lokala ordningsföreskrifter i Sigtuna kommun.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Lokala ordningsföreskrifter