Övriga upplåtelser - Offentlig plats

Polismyndigheten upplåter offentlig plats för olika ändamål. Sigtuna kommun fungerar som remissinstans åt polismyndigheten vid upplåtelse av offentlig plats på kommunal mark.

Vid handläggning av ansökan om tillstånd lämnar kommunen synpunkter. För att få tillstånd att nyttja kommunal mark, kontaktar du Sigtuna kommun via markupplatelse@sigtuna.se.

Ange följande

  • Vilken plats vill du nyttja?
  • Till vad ska platsen användas?
  • Hur stor yta ska nyttjas?
  • Under vilken tidsperiod?

Kommunen lämnar ett förhandsbesked och du måste därefter kontakta polisen för att höra om du behöver polistillstånd. Ansökan finns på www.polisen.se. Polisens ansökningsavgift är 700 kr, och ansökningsavgiften måste du betala in innan polisen börjar handlägga ditt ärende.

Skriftlig ansökan till kommunen om tillstånd.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Ansökningsblankett och lokala ordningsföreskrifter