Upplåtelse av allmän plats

En allmän eller offentlig plats är nästan alla platser utomhus i Sigtuna kommun där allmänheten kan röra sig, till exempel trottoarer, torg och parker. För att få använda offentliga platser till försäljning, evenemang och liknande måste en ansökan till polismyndigheten göras.

Kommunen yttrar sig över ansökningarna och har vetorätt, det vill säga polismyndigheten kan inte utfärda tillstånd om kommunen avstyrkt ansökan. För fast torgplats för torghandel krävs endast kommunens tillstånd. Ytterligare bestämmelser om användning av offentlig plats i kommunen finns i Lokala ordningsföreskrifter

Tillstånd behövs till exempel för

  • Uteserveringar
  • Affischering (även cirkusaffischering och valaffischering)
  • Byggupplag, byggnadsställningar, inplankning, byggskyltar
  • Containrar
  • Reklam
  • Marknader och övriga evenemang
  • Ambulerande försäljning
  • Försäljning utanför butik
  • Cirkus
  • Försäljning av julgranar

Torghandel - fast torgplats (kräver inte polistillstånd)

Sigtuna kommun har för närvarande 6 stycken fasta torgplatser i kommunen som upplåtes mot avgift. Läs mer/ansök här.

Uteserveringar (kräver polistillstånd)

Uteserveringar i anslutning till näringsstället kan tillåtas april - september. Polistillstånd krävs alltid, klicka här. Kommunen upplåter mark mot en avgift/kvm. Läs mer/ansök (klicka här).

Övrig upplåtelse av kommunal mark (kan kräva polistillstånd)

Det finns många tillfällen då tillstånd måste sökas för att få nyttja offentlig mark, t ex uppställning av container/byggbod, tillfällig försäljning, marknad/mässa. Kommunen upplåter mark mot fastställd avgift. Läs mer/ansök (klicka här).

Skolloppisar

Skolloppisar är tillfälliga försäljningsplatser för skolklasser samt barn- och ungdomsföreningar och har särskilda ansökningsvillkor. Läs mer/ansök (klicka här).

Marknadsdagar 

Sigtuna Möte och julmarknaden i Sigtuna stad anordnas av Destination Sigtuna AB.

Avgifter

Polisen tar ut en ansökningsavgift på 700 kronor. Kommunen tar ut en avgift som är fastställd av kommunfullmäktige, se länk till höger.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Taxor

Relaterade länkar