Sigtuna

Ett antal detaljplaner är under arbete där vissa har kommit längre i detaljplaneprocessen än andra. Kommunstyrelsen har lämnat uppdrag till stadsbyggnadskontoret att ta fram detaljplaner för:

 

 

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Detaljplan för Sigtuna stadsängar Detaljplan för Sigtuna stadsängar Detaljplanen möjliggör för cirka 650 nya bostäder. Här inryms även förskola, handel, kontor, kultur, vård och centrumfunktion. Inom detaljplanen säkerställs även natur och park för rekreation.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan