Detaljplan för verksamheter vid Rosersbergs Cirkulationsplats

Bakgrund:

Syftet är att ge utrymme för ytterligare exploatering invid trafikplats Rosersberg och en ny entré till Stockholm nord logistikcenter.

Vad är det som planeras?

Småindustrier, kontor och handel med annonsläge från E4:an och Arlandabanan.

 

Läget just nu:

Detaljplanen är antagen i Bygg- och trafiknämnden den 20 februari 2018 § 17 och vann laga kraft 21 mars 2018.

 

Planinformation:

Formellt namn: Detaljplan för verksamheter vid  Rosersbergs Cirkulationsplats
Diarienummer: Btn 2010/0826-214:R
Förfarande: Standard
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)
Handläggare: Planarkitekt Rebecka Olsson

Kontakt: plan@sigtuna.se

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Visa på karta:

Visa på karta: