Detaljplan för skoländamål och bostäder vid Centralskolan

Vad är det som planeras?

Skoländamål, bostäder och centrumfunktioner.

 

Läget just nu:

Under vintern/våren 2019 anordnas en markanvisningstävling för bostadskvarteret. Se www.sigtuna.se/markanvisningstavling/cskolan för mer information.

Detaljplanen har varit utsänt för samråd. Remisstiden var 16 november till och med 13 december 2018.

Till höger på sidan finns samrådshandlingarna.

 

Bakgrund:

Centralskolans nya huvudbyggnad invigdes i januari 2018. Delar av den återstående skolbebyggelsen planeras att renoveras eller på sikt rivas och ersättas. I planarbetet prövas förutsättningarna för nya byggnader för skolans ändamål, bland annat ny idrottshall. Detaljplanen möjliggör även för ett nytt bostadskvarter.

Planinformation:

Formellt namn: Detaljplan för Centralskolan bostäder i centrala Märsta
Diarienummer: Btn 2012/0505-214:M
Förfarande: Standardförfarande
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)
Handläggare: Planarkitekt Frida Svensson

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Visa på karta

Visa på karta