Tingvallavägen – Säker överfart för oskyddade trafikanter

2019-04-12

Måndagen den 16 april kommer kommunen att påbörja ett arbete med att säkra en gång- och cykelöverfart på Tingvallavägen. Arbetet förväntas vara klart vecka 24.

Från och med måndagen den 16 april kommer det att ske hastighetssäkrade åtgärder på Tingvallavägen. Åtgärden gäller Aspbackens gång- och cykelbro mot gång- och cykelstråket längs Tingvallavägen och Aspbackens förskola där ett platågupp kommer att anläggas. Syftet är att skapa en säkrare överfart för oskyddade trafikanter.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan