Begränsad framkomlighet för biltrafik vid korsningen Måbyleden och Västra Bangatan

2019-08-09

Brolänk Sverige AB kommer att genomföra en renovering av broskarvar vid bron/viadukten över tågspåren samt gångbanan, vid korsningen Måbyleden och Västra Bangatan.

  • När: 2019-08-12 till 2019-10-30

Bra att känna till är att framkomligheten för biltrafik kommer att vara begränsad under denna tid, och en omdirigering kommer att ske för gång och cykeltrafikanter vid ett senare skede.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan