Nyheter: På gång inom bygga, bo och trafik

Sök i nyhetsarkivet

Begränsad framkomlighet för biltrafik vid korsningen Måbyleden och Västra Bangatan fredag 9 augusti Brolänk Sverige AB kommer att genomföra en renovering av broskarvar vid bron/viadukten över tågspåren samt gångbanan, vid korsningen Måbyleden och Västra Bangatan. Bygglovsbefriade altaner måndag 1 juli Från och med den 1 juli 2019 gäller nya regler för bygglov gällande altaner vid en och tvåbostadshus. Arbete vid Sankt Pers skola måndag 17 juni Mellan den 17 juni och den 17 juli kommer arbeten på pågå vid busshållplatsen vid Sankt Pers skola i Sigtuna. Aspvägen öppnar för genomfartstrafik torsdag 13 juni I kommunens Mål och budget 2019–2021 togs beslut om att öppna Aspvägen för genomfart. Avstängd järnvägsövergång vid Rolsta onsdag 29 maj Trafikverket stänger Rolsta plankorsning, norr om Märsta station, på obestämd tid. Anledningen är bristande säkerhet. Reparation av järnvägsövergång – Avstängd tisdag 28 maj Mellan den 25 maj och 3 juni 2019 kommer järnvägsövergången vid Krogsta att vara avstängd för all trafik. Anledningen är en akut reparation av spåret. Reparation av järnvägsövergång – Avstängd för motortrafik tisdag 30 april Mellan den 10 maj och 13 maj kommer järnvägsövergången vid Brobyvägen att vara avstängd för motortrafik. Anledningen är att övergången ska repareras. Tingvallavägen – Säker överfart för oskyddade trafikanter fredag 12 april Måndagen den 16 april kommer kommunen att påbörja ett arbete med att säkra gång- och cykelöverfarten på Tingvallavägen. Arbetet förväntas vara klart vecka 24. Sandupptagning onsdag 3 april Den 1 april inleddes arbetet med att ta upp sand från alla gator i kommunen. Sandupptagningen pågår under hela april och beräknas vara klart till den 1 maj. Införande av p-skiva i hela kommunen tisdag 12 mars Under våren 2019 kommer Sigtuna kommun att införa p-skiva på tidsbegränsade parkeringar. Ändringen gäller parkeringsplatser med en tidsbegränsning under 12 timmar.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan