Om fastighetskontoret

Kommunens fastighetskontor, Komfast, har till uppgift att förvalta kommunens fastigheter. Komfast är placerade direkt under kommunstyrelsen i organisationen.

Komfast strävar efter att tillhandahålla attraktiva och ändamålsenliga lokaler till kommunens verksamheter och invånare samt arbetar för långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv fastighetsförvaltning.

Komfast svarar för lokalförsörjningen genom att äga, hyra in, förvalta och bygga lokaler för att täcka kommunens nuvarande och kommande behov. All kommunal verksamhet har Komfast som hyresvärd. Komfast fungerar som beställare och projektledare vid ny- och ombyggnationer.

Förvaltningen omfattar bl.a:

  • Fastighetsskötsel, drift och underhåll av kommunens fastigheter såsom skolor, förskolor, sim- och sporthallar och förvaltningsbyggnader
    Inhyrning av lokaler för kommunala verksamheter
  • Att medverka till lokalförsörjning och att lokalerna används på ett optimalt sätt för verksamheternas behov
  • Att vara projektledare och beställare för genomförande av ny- och ombyggnader
  • Att minska energiförbrukningen i kommunens lokaler

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan