Ekillaskolan Hus B

2016-03-11På Stockholmsvägen i centrala Märsta har Sigtuna kommun renoverat Ekillaskolans huvudbyggnad (B-huset) för att passa dagens verksamhet bättre.

Lokalernas läge och funktioner omdisponerades och effektiviserades för att skolan ska kunna få plats för fler elever, upp till 600 mot  cirka 480 elever innan renoveringen. I och med det ökade elevantalet behövde ventilationen uppgraderas. Det genomfördes genom att utöka med ytterligare ett ventilationsaggregat i ett nybyggt fläktrum på taket, samt att de befintliga ventilationskanalerna byttes ut för att tillgodose luftflöden och dagens krav på ljudmiljö.

För att tillgodose tillgänglighetskraven i byggnaden sattes även två nya hissar in. Olika underhållsarbeten såsom mattbyten, målning och byte av vissa dörrar genomfördes också i entreprenaden.

Arkitekt i byggprojektet var Silvia Rodrigues och Hans Suominen, Arkitekter i Fokus AB.

Byggproduktion är slutförd och Byggnadsfirma J. Kjellander var generalentreprenör.

Byggarbetena genomfördes i fyra etapper och påbörjades i oktober 2015. Den fjärde och sista etappen färdigställdes hösten 2017.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation