Sigtuna museum, renoveringSigtuna Kommun har genomfört omfattande renoveringsarbeten av Sigtuna Museum under perioden april 2014 till mars 2015 .

Renoveringen omfattade:

  • Ombyggnad av Fornhemmet för att inrymma personalarbetsplatser, möteslokaler och eventuell servering samt tillgänglighetsanpassning.
  • Ombyggnad av Stenhuset för att inrymma entré, reception, utställningsyta, förråd, verkstad och tillgänglighetsanpassning bla i form av en tillbyggnad innehållande hiss.
  • Upprustning av länkbyggnaden mellan Fornhemmet och Stenhuset.
  • Åtgärder avseende fuktproblem i källarplanet på Stenhuset.


Generalentreprenör var VBE Byggnadsproduktion AB/Erlandsson Bygg I Öst AB och projektet avslutades i mars 2015.

Vid dräneringsarbeten och grundläggning för hisstillbyggnaden genomfördes arkeologiska underökningar av kulturlagren i jorden för tidsbestämning.
Hussvamp upptäcktes under arbetet i delar av Fornhemmet. Saneringen innebar att  att golvet i ett rum där det stod en kakelugn behövde rivas. Kakelugnen plockades därför ner för att sedan byggas upp igen  när saneringen var klar.
I samband med arbeten med ytterväggarna i Fornhemmet upptäcktes ett centralvärmesystem från 1900-talets början inbyggt i väggen.

Museet har renoverats med ambition om att bevara och ibland återställa ett uppskattat ursprung. I stenhuset till 1960-tal och i Fornhemmet till ett sent 1700-tal.

Vad gäller stenhuset från tidigt sextiotal är detta renoverat med arkitekten Folke Herderus ambitioner i tankarna. Bland annat har fönsterpartierna fått tillbaka en upplevd träkonstruktion. Golvmaterialet inomhus har bättre anpassats till Herderus byggnad även i mellanrumsbyggnaden från 1980-tal som byggde ihop de två fastigheterna stenhuset och Fornhemmet. Så lite som möjligt har förändrats.

Formhemmet är en mix av många olika tidsepoker och har en del lite äldre och flera olika ombyggnader och tillägg från hela 1800-talet samt början av 1900-tal. Här har vi med hjälp av olika byggnadshistoriker valt att skapa en sen 1700-talatmosfär med modern teknik och moderna behov. Färgsättning, belysning, radiatorskydd med mera har på ett vackert sätt anpassat byggnaden till modern utställningsverksamhet som bejakar en del av byggnadens historia.

Generellt är allt gjort för att snarare visa de olika lagren än att modernisera allt till 2016. En ny tillbyggnad för hiss har gjort museet tillgängligt för alla till byggandens fem olika våningsplan. Denna är väl anpassad till byggnaderna, staden och omgivningen i materialval och gestaltning.

- Museet är idag en attraktivare arbetsmiljö med god ventilation, bra ljus och modern teknik. Med mycket respekt för husens olika historier - perfekt för ett museum, säger Ted Hesselbom, Musei- och konsthallschef på Sigtuna kommun.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation