Odensala BygdegårdSigtuna kommun har byggt en ny Bygdegård vid Odensala skolområde. I byggnaden på 770 m² finns en 180 m² stor samlingssal som också är utrustad som bollhall där skolverksamheten från Odensala skola bedriver sin gymnastikundervisning.

Sigtuna kommun hyr ut Bygdegården till Odensala bygdegårdsförening och ett tioårigt hyresavtal har tecknats. Efter hyresavtalet löpt ut överlåts ägandet till bygdegårdsföreningen. Föreningen tar det fulla ekonomiska och tekniska ansvaret för drift, skötsel och underhåll. I ett andrahandskontrakt regleras kommunens nyttjande av bollhall och omklädningsrum.

Generalentreprenör i byggprojektet var Erlandsson Bygg i Öst AB och Arkitekt var Mattias Ocklind, SWECO Architects AB. Byggstart skedde sommaren 2014 och verksamheten flyttade in sommaren 2015.

Uppvärmning av Bygdegården sker via bergvärmeanläggning med 5 stycken180 meter djupa energihål.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation