Arhem


Illustration av Hans Suominen Arkitekter i Fokus AB

I anslutning till det särskilda boendet Arhem i Ekilla har Sigtuna kommun och Rikshem byggt en tillbyggnad med särskilt boende i två plan.

Tillbyggnaden har 36 lägenheter med tillhörande samlingsrum, trädgård och övriga gemensamma utrymmen. En av avdelningarna består av fem lägenheter speciellt för finsktalande personer med demenssjukdom.

Arhem ägs och förvaltas av fastighetsbolaget Rikshem och Sigtuna kommun hyr lägenheterna av Rikshem. Generalentreprenör under byggprojektet var Åke Sundvall Byggnads AB och Rikshem var byggherre. Arkitekt var Hans Suominen, Arkitekter i Fokus AB.

Invigning och inflyttning skedde i januari 2016. Kvarstår gör finplanering och iordningställande av gårdsytor och plantering av växter ska ske under våren när vintern släppt sitt grepp om ytorna utomhus.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation