Steningehöjdens sporthallEn ny sporthall har byggts i Steningehöjden som används delvis för skolans verksamhet och delvis för fritidsverksamheten. Hallen är specialanpassad för basket och gymnastik. Den har trampoliner och hoppgropar med upp- och nedsänkbara madrasser.

Steningehöjdens sporthall rymmer 750 personer och har läktarplatser för 200.

Generalentreprenör var Andersson Company Byggnads AB. Arkitekt var Carolina Trolle, SWECO Architects AB. Sporthallen invigdes i augusti 2014.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation