Upprustning av simhallen i Sigtuna Fritidscenter

2017-04-06

 Sigtuna firtidscenter

Sigtuna Fritidscenter byggdes år 1937. Simbassängen som ingick i anläggningen hade så stora brister i den bärande konstruktionen att simhallen av säkerhetsskäl stängdes i mars 2017och planerades återöppna till höstterminen 2018. Arbetet är försenat och simhallen beräknas öppna igen kring årsskiftet 2018/2019.

Entreprenör för återuppbyggnaden är Interoc.

Förseningen beror till största delen att entreprenören stötte på berg under arbetet vilket ledde till att gjutningen blev senarelagd till vintersäsong och att uttorkningstiden därmed förlängdes.

Bassänguppbyggnaden är nu klar och tätskikt samt kakel är på plats. Den nya barnpoolen och bubbelpoolen byggs nu upp på plats. Arbetet med den omfattande teknik tillhörande bassängen såsom uppvärmning, reningsverk och ventilation är i sin slutfas.

På entréplan är den nya receptionen samt renoveringen av herrarnas och damernas omklädningsrum samt det nya tillgänglighetsanpassade omklädningsrummet även dessa i sin slutfas.

Sigtuna Fritidscenter september 2018

Sigtuna Fritidscenter, byggnation i simhallen september 2018

Sigtuna Fritidscenter mars 2018

Sigtuna Fritidscenter, byggnation i simhallen mars 2018

Rivningsarbete Sigtuna fritidscenter september 2017

Sigtuna Fritidscenter september 2017

 Sigtuna Fritidscenter juni 2017

Rivningsarbete avslutat i simhallen juni 2017

 Sigtuna Fritidscenter juni 2017

 Pågående rivningsarbete i simhallen april 2017

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation