Brage förskola

2016-11-25

Nya Brage förskola
Illustration av Brage förskola sedd från parkeringen, ritat av TOL arkitekter.

I centrala Valsta, på Bragegatan mitt emot Valsta kyrka, låter Sigtuna kommun uppföra nya Brage förskola med plats för ca 170 barn.

TOL arkitekter har ritat byggnaden och Sweco architects har ritat utemiljön. Generalentreprenör är COBAB.  

Brage förskola är en miljösatsning och ska klara energikraven för internationell passivhusstandard. Förskolan ska dessutom uppfylla kriterier för Miljöbyggnad Silver samt kommunens krav avseende byggmaterial för giftfri förskola.

Under våren har arbetet fortsatt enligt planerat. Det innebär att arbetet med golv, innerväggar och installationer pågår för fullt. Utvändigt sker arbetet med fasader och den utvändiga miljön parallellt. På taket färdigställs ytskikt i form av plåt- och papparbeten och solcellerna är monterade.

Nedmontage av byggnadsställningen har påbörjats och beräknas vara klart i augusti. I takt med detta kommer förskolans olika fasadmaterial att framträda. Färdigställande planeras ske under våren 2020.

Gårdsmiljö Brage fsk 190610

Den utvändiga gårdsmiljön håller på att färdigställas den 10 juni

Fasadmaterial Brage fsk 190605

De olika fasadmaterialen framträder i takt med att byggnadsställningen tas ned 5 juni 2019

Pågående byggnation av Brage förskola skymtar från Valsta centrum den 22 mars

Pågående byggnation av Brage förskola skymtar från Valsta centrum den 22 mars 2019

Förskolas karakteristiska taksiluett börjar ta form den 22 mars

Förskolans karakteristiska taksiluett börjar ta form den 22 mars 2019

 Pågående montage av överst betongbjälklaget 4 februari

Pågående montage av översta betongbjälklaget 4 februari 2019

 Borrning för bergvärme 4 februari

Borrning för bergvärme 4 februari 2019

 Pågående stommontage 19 december 2018

Pågående stommontage 19 december 2018

 Pågående montage av stålbalk 19 december 2018

Pågående montage av stålbalk 19 december 2018

Spadtag Brage förskola 14 november
Symboliskt första spadtag genomfördes 14 november 2018
Gjutning av betongplatta november 2018

Pågående gjutning av betongplatta 20 november 2018

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar