Stomnät och koordinatsystem

Kommunen har ett heltäckande stomnät i plan och höjd. Stomnätet består av ca 1700 markerade punkter på marken. I de flesta fall är markeringen ett nedborrat järnrör i sten eller berg. Höjdnätet har oftast ståldubbar som markering.

Stomnätspunkterna är noggrant inmätta med geodetiska precisionsinstrument och beräknade så att koordinatvärdena har en hög lägesnoggrannhet i plan och höjd.

Stomnätspunkterna finns lagrade i kommunens kartdatabas.
För de flesta stompunkter finns punktskiss som är till hjälp när punkterna ska återfinnas på marken. 

Koordinatsystem

Stomnätet i plan redovisas i koordinatsystem SWEREF 99 18.00 och i höjd i det nya höjdsystem RH 2000.

Referenssystemet SWEREF 99 18.00 började att användas i kommunen fr o m 1 februari 2009. Före nämnda datum användes koordinatsystemet ST 74 i plan och i höjd RH00.

Sedan 4 februari 2013 arbetar kommunen i det nya nationella höjdsystemet RH 2000. Läs mer om RH2000. 

Koordinater och punktbeskrivningar

Våra stomnätspunkter över kommunen finns nu tillgängliga i Sigtunakartan. Klickar du på en punkt får du upp koordinater och eventuell punktmarkering. 

Vill du beställa en punktbeskrivning går det bra att e-posta önskade stompunktsnummer till geodata@sigtuna.se.

Vi levererar pdf-fil för punktbeskrivningar och/eller koordinater i txt-fil.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation