Mätningsteknisk service

Kart och Mät utför på uppdrag olika typer av mätningsteknisk service.

Uppdragen kan exempelvis vara :

  • Utstakning av nya byggnader i samband med bygglov
  • Kontrollmätning av hus och andra anläggningar
  • Återställande eller påvisning av försvunna gränsmarkeringar
  • Inmätnings-/utsättningsuppdrag av olika slag
  • Mätning för projekteringsunderlag
  • Koordinatberäkningar och koordinattransformationer
  • Stomnät, Byggnät m m

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation