Tätortskartan

Tätortskartan är en enhetlig karta över hela Stockholms län.

Kartan innehåller bl a olika markslag, offentliga byggnader, byggnader i glesbygd samt vägnät med namn och adressnummer.

Kartan har upprättats genom ett samarbete mellan Stockholms stad, Lantmäteriet och övriga kommuner i länet. Kartan är upplagd för att kunna användas i skalområdet 1:15 000 - 1:40 000 och ger värdefull information till bl a kommuner, räddningstjänst, trafikplanerare och turister.

Tätortskarta Stockholms län är sökbar på gatunamn och adressnummer i hela länet samt på fastighetsbeteckning i Stockholms stad. Det är också möjligt att söka på andra namntyper t ex SL:s stationsnamn (tunnelbana och pendeltåg). Kartan á jourhålls årligen i samarbete med länets kommuner.

Kontakta gärna oss om du ser några felaktigheter i kartan inom Sigtuna kommungräns så vi kan rätta till det.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Karta över Stockholms län

Karta över Stockholms län