Primärkarta/Baskarta

Primärkartan eller Baskartan som den också kallas är kommunens storskaliga karta som detaljerat och med god lägesnoggrannhet redovisar förhållandena på marken.

Bild på en primärkarta

Kartan används främst för detaljplanering men också som underlag till nybyggnadskartor, projekteringskartor, förrättningskartor och ledningskartor.

Kartan är även en grundstomme i kommunens Geografiska Informationssystem (GIS).

Kartan innehåller bl a fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, gator och vägar, gång och cykelbanor, byggnader, nivåkurvor och punktvisa höjdangivelser på marken, mm.

Kartan kan levereras över valfritt område i valfri skala och med valfritt innehåll.

Levereras digitalt eller på papper.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan