Information om snöröjning och halkbekämpning

2019-01-06

Snöplog

Tisdag 19 mars

Saltning utförd på bussgator under måndagskvällen. Inga planerade isatser under dagen och kvällen, men väderprognosen följs noga.

Måndag 18 mars

Saltning utförd på söndagskvällen. Under måndagen förväntas regn till och från. På eftermiddagen kan det bli snö eller snöblandat regn, vilket kan ge halka. Vi är tacksamma för synpunkter och jobbar mycket målmedvetet för att hinna med. Här kan du göra din felanmälan.

Fredag 15 mars

Saltning utförd kl. 20:30 på torsdagskvällen. Tillfrysning uteblev i stort sett. En del ishalka, men inte det temperaturtapp som prognosen förutspått. Under kvällen och samt till morgon mot lördag väntas ishalka och hastigt sjunkande temperatur. De kommande insatserna under dagen är saltning och kontroll av effekt för att se vilka ytterligare åtgärder som behövs.

Onsdag 13 mars

Kommundn saltade bussgator från och med kl. 05:00. Vädret under dagen förväntas bli mulet med snö och inslag av regn. Genom att hålla koll på vädret kan vi anpassa kommande insatser. 

Söndag 10 mars

Det har varit en lugn kväll och natt, inga åtgärder sedan i lördags kväll. Bussgator är i stort sett helt torra. Lokalgator och cykelvägar är delvis torra, men där solen inte kommer åt kan det vara ett tunt lager snö.

Lördag 9 mars

Under kvällen övergick regn till snö och vid kl. 18:00 kallades saltbilarna ut för att salta. Saltningen blev klar kl. 23:00. Under natten sjönk temperaturen till -3 och de delvis våta vägbanorna frös, kl. 03:00 kallas lastbilarna ut för att modda bussgatorna och lägga på nytt salt.

Bussgatorna är något moddiga och delvis isiga. Gång- och cykelvägar, lokalgator är något snötäckta. Då temperaturen kommer att stiga något över nollgradigt så kommer vi inte att göra några åtgärder nu, varken på gång- och cykelvägar eller lokalgator. Det ser ut som att det kan komma regn som övergår i snö under lördagskvällen. Bedömningen nu är att vänta och se hur mycket mer snö som kommer samt hur mycket av snön som kom föregående dag som töar bort innan eventuella ytterligare åtgärder behövs.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan