Vinterväghållning

När snön faller behöver vi både snöröja och halkbekämpa. Medan Sigtuna kommun står redo med både personal och entreprenörer, så är väghållningsområdet stort. Som medtrafikant och fastighetsägare kan du hjälpa till med att skapa säkra vägar.

Snöröjningsansvaret - vem gör vad?

Sigtuna Kommun svarar för kommunala vägar och gator inom tätorterna Rosersberg, Märsta och Sigtuna. Trafikverkets vägar, enskilda vägar och samfälligheter sköts av andra aktörer. Fastighetsägaren är ansvarig för den snö som faller på den egna tomtmarken. 

När kommer plogbilarna?

Kommunens insatser varierar i tid och omfattning beroende på vilken temperatur det är, vilken typ av snö det är som faller och hur länge snöfallet håller på. Snöröjningen startar normalt vid 4 cm snö. Vid långvariga snöfall avvaktar vi med att starta, så att vi undviker att köra flera gånger på samma ställe.

Prioriteringar

Vi prioriterar bussgator, huvudgator samt ett stort antal gång- och cykelvägar. Det är viktigt att kollektivtrafiken fungerar och att man som gående eller cyklist kan ta sig till skolor och centrala platser.

Åtgärdstider

Efter avslutat snöfall ska det vara  framkomligt på följande gator

Snöröjt


Halkbekämpat efter plogning

Prioriterade bussgator, huvudgator samt gång- och cykelvägar

6 timmar

4 timmar

Övriga gator och gång- och cykelvägar

24 timmar

10 timmar


Du är viktig - så kan du hjälpa till

  • Parkera rätt, så att din bil inte blockerar för snöröjningen.
  • Hålla avstånd till och släppa fram vinterväghållningsfordonen i trafiken.
  • Inte lägga snö från fastigheter på gator eller parkmark.
  • Placera soptunnor i bakkanten av gångbanan vid tömning, så de håller avstånd till snöröjningsfordon.
  • Ta bort istappar och snö från ditt tak.
  • Beskära buskar och träd som hänger ut över gator och gångbanor så att vinterväghållningsfordonen har fri framkomlighet.   

Ta del av Trafikverkets råd och tips till trafikanter vintertid.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Felanmälan snöröjning

Felanmälan snöröjning