Trafiksäkerhet vid tomten

Sigtuna kommun strävar efter en trafiksäker gataSigtuna kommun strävar efter att vara en så trafiksäker kommun som möjligt. Vi arbetar ständigt för att uppnå detta, men en del saker kan du kommuninvånare göra för att hjälpa till.

Enligt Plan-och bygglagen (2010:900) och Väglagen (1971:948) är du som fastighetsägare ansvarig för trafiksäkerheten runt din tomt. Därför är det bra om du känner till en del regler om växtlighet och sikt vid din tomt.

Här kan du läsa om Sigtuna kommuns rekommendationer för trafiksäkerhet vid tomten.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan