Fordonsflytt

Ett fordon som är felaktigt uppställt och stör ordning och säkerhet i trafiken och miljön får i vissa fall flyttas från platsen efter beslut av Trafikverket, Polismyndigheten eller kommunen.

I kommunen beslutar och verkställer Sigtuna kommun flytt av fordon. Beslut om flytt grundas på Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:189) om flyttning av fordon i vissa fall.

Fordonsflytt på tomtmark 

Kommunen har rätt att besluta om och verkställa flyttning av fordon på all mark. Fastighetsägare är själva ansvariga för fordon som ställs upp på tomtmark. Markägare kan begära handräckning av kommunen för att flytta fordon från tomtmark. Kostnaden faktureras beställaren. Här hittar du vår digitala tjänst: Begäran om flyttning av fordon från tomtmark.

Kostnader och uppställningsplats

Om kommunen tagit beslut om fordonsflytt flyttas fordonet till kommunens uppställningsplats på Östra Bangatan 3, Arlandastad. Ägaren till fordonet får lösa ut bilen först efter det att kostnaden för flytt och uppställning är betald. Polismyndigheten underrättas om flytten och ägaren får infromation per post. I de fall ägaren är känd och fordonet inte hämtas ut efter 30 dagar övergår ägarskapet till kommunen. Om ägaren är okänd gäller 90 dagar innan ägarskapet övergår till kommunen. Här kan du se vilka fordon som flyttats.

Kostnad för flytt

2750 kr helgfria vardagar
3375 kr allt utöver helgfria vardagar
4555 kr (tungt fordon över 3,5 ton)

Kostnad för uppställning

50 kr per påbörjat nytt dygn 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation