Cykla i Sigtuna kommun

Sigtuna kommun har en mängd gång- och cykelvägar. Här finns information om hur du hittar dem samt hur vi i kommunen arbetar med att förbättra famkomligheten för cyklister.

Cyklister

Cykelvägar

Här kan du se kommunens cykelvägar, cykelparkeringar och cykelpumpstationer.

Cykelplan

Sigtuna kommun tog 2014 fram en cykelplan som en del i arbetet att förenkla för invånarna att välja cykel för kortare nyttoresor. Målsättningen är att cyklingen ska öka under alla tider på året, samt att trafiksäkerheten och framkomligheten för cyklister förbättras. Förhoppningen är att detta ska bidra till kortare restider, förbättrad folkhälsa och miljö i Sigtuna kommun. Cykelplanen har tagits fram i syfte att vara ett aktuellt underlag för den kommunala planeringen och utformningen av cykelåtgärder. Här hittar du Sigtuna kommuns cykelplan. Här hittar du cykelplanens kartbilagor.

Låst cykelgarage

Vid Märsta station finns ett cykelgarage där du kan förvara din cykel i ett låst utrymme när du parkerar den. Du kan abonnera en plats och använda ditt SL accesskort som nyckel till garaget. Här kan du läsa mer om cykelgaraget vid Märsta station. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan