Trafik

Trafik inkluderar olika sätt att färdas som exempelvis gång, cykel, kollektivtrafik, bil och skateboard. Sigtuna kommun ansvarar för trafikplaneringen av de miljöer som kommunen äger.

Kommunen kan själva bestämma om vissa trafik- och parkeringsregler genom att besluta om lokala trafikföreskrifter. Regleringar med lokala trafikföreskrifter gäller bara inom ett begränsat område eller på en särskild plats. Kommunen beslutar endast om lokala trafikföreskrifter inom det tättbebyggda området, utanför detta område är det Länsstyrelsens ansvar.

Arbete så som beslut i form av lokala trafikföreskrifter, utformning av gång- och cykelstråk samt trafiksäkerhet kring skolor och förskolor bidrar till en väl fungerande trafikmiljö i kommunen. I arbetet med trafiksäkerhet ingår även fastighetsägarens ansvar att se över trafiksäkerheten på den egna tomten för att bland annat förhindra skymd sikt.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation