Infartsparkeringar

Infartsparkering är till för att möjliggöra vidare resa med andra färdmedel än bil. I Sigtuna kommun finns fem infartsparkeringar. Observera att det alltid är skyltning på plats som gäller.

Märsta stations infartsparkeringar

1. Västra Bangatan strax norr om Brobyvägen (66 platser)

2. Västra Bangatan mitt emot bussterminalen (118 platser inklusive 1 plats för rörelsehindrade med särskilt tillstånd). Då hela parkeringsområdet inte är infartsparkering var extra uppmärksam på skyltningen.

3. Brobyvägen öster om järnvägsspåren (352 platser)

Rosersbergs stations infartsparkeringar

4. Rosersbergsvägen i anslutning till stationen öster om järnvägen (95 platser inklusive 2 platser för rörelsehindrade med särskilt tillstånd)

5. Tallbacksgatan i anslutning till stationen väster om järnvägen (165 platser samt ett område för MC och moped)

Vad gäller vid infartsparkeringarna i kommunen?

De fordon som tillåts parkera är; personbil klass 1, lätt lastbil, moped, motorcykel och traktor A. På parkeringar 3 och 5 är parkering tillåten längst 24 timmar i följd. På parkeringar 1, 2 och 4 är det förbjudet att parkera några timmar varje natt (då inga pendeltåg avgår eller ankommer) exakta tider framgår av skyltningen. Parkeringarna är avgiftsfria.

Karta över infartsparkeringarna.

 

                                 Parkeringsskyltar

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan